Texture Analysis Applications

Tekstür, gıdaların işlenmesi, taşınması ve depolanması esnasında önem kazanan bir parametredir. Ayrıca tüketici beğenirliği ve raf ömrü ile de bağıntılı bir özelliktir. Dolayısıyla kaliteye uzanan engebeli yolda bu engebeleri düzleştirecek, tekstür analiz cihazına ihtiyaç duyulmuştur.

Food Technology Corporation; 50 yılı aşkın bir süredir gıda endüstrisinde lider üretici konumundadır ve gıda tekstür analizlerinin bilimsel olarak ne kadar yararlı ve vazgeçilmez olduğunu kanıtlamıştır.

Tekstür; birbirleriyle ilişkili çok boyutlu özelliklerin toplamıdır.

Gıdanın duyusal özellikleri, yapısal kökeni (makroskobik, mikroskobik ve moleküler) ve çok boyutlu karakteristik özellikleri kapsaması (çiğnenebilirlik, gevreklik, yumuşaklık, sululuk, v.b.) tekstürün tanımında önemli rol oynayan üç ana etkendir.

Texture Tests

How can we help?

Contact us immediately for information about our Instruments.

CONTACT US