TruFade Işık

Tekstil, deri ve diğer malzemelerin ışık haslığını tespit etmek için kullanılan test cihazdır. Malzemelerin güneşe maruz kalması sonucu solmaya karşı direncini belirlemek amacıyla yapılan testtir.