Numune Örme Makinesi (Çekim Kuvveti Ölçüm Sistemli)


Laboratuvar tipi, POY iplikleri sıcak hava fırını veya pim ısıtıcısı ile sabitleyen ve çekim esnasın-daki gerilimini de ölçen numune örme makine-sıdır. POY ipliği, belirli bir çekim oranı altında sıcak hava fırınından geçerken, üzerinde gerilim oluşur. Bu gerilim değeri, Draw Force Test (DFT) yazılım programı ile ölçülür. Daha sonra iplik örülerek boya görsel değerlendirilmesi yapılır.