Aygenteks - Service Conditions

Service Conditions

  1. Aksine bir anlaşma olmadığı takdirde, servisi yapacak teknisyenimiz sizi yerinizde yılda 3 kere ziyaret edecektir. Bunun dışında cihaz arızası halinde servis anlaşması aranır. Yoksa ayrıca servis şartları sunulur. Servis programına alınabilmek için cihaz listesi, servis zamanı ve ücret konusunda mutabakata varılması gereklidir.
  2. Kullanım hatası, standart dışı malzeme veya yanlış kullanım vb. sebeplerden arızalanan cihazların sadece arıza tespiti için ücret alınmaz.
  3. Servis teknisyenimizin her ziyaretinde, normal kullanmadan dolayı alınan ve eskiden parçaları dikkatlice elden geçirip bakım yapacaktır. Cihazların standartların kabul ettiği randımanda çalışması için gerekli parçaların değişmesi gerekiyorsa size bunlar bildirilecektir. Bu parçalar ile ilgili anlaşma sağlandıktan sonra size faturalanacaktır.
  4. Servis teknisıenimizin seyahat ve diğer masrafları size ait değildir.
  5. Sizinle mutabakata varılan teklifimiz üzere hazırlanan kontrattaki bedelin beklenmeyen maliyet artışları karşısında artması halinde bu konu ile ilgili olarak şartlar sizinle tekrar gözden geçirilip görüşülecektir.
  6. Servis teknisyenimizin normal bakımından sonra eğer cihazın yerinizde tamir edilemeyeceği ve yurt dışında üretici firmada tamirinin yapılacağı tespit edilirse bu konu ile ilgili masraflar (nakliye, sigorta, gümrük vb.) tarafınızdan karşılanacaktır.
  7. Eğer servis teknisyenimiz cihazların standartların kabul ettiği randımanda çalışması için gerekli parçaları değişmesini tavsiye ettiğinde ve bu değişim kabul edilmezse veya yeni parçaların monte edilmesi konusunda anlaşma olmazsa cihazların standart çalışması konusunda hiçbir sorumluluk bize ait değildir.
  8. Bu anlaşma tamamen sizin ve bizim aramızda yapılmıştır. Bu anlaşmada gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklikte bu anlaşma şartları geçerli olacaktır.
  9. Geçerli sebeplerden yerine getirilemeyen hizmetler için uygun olan en kısa sürede bir servis programı düzenlenir.
  10. Anlaşma onay tarihinden itibaren 1 yıl için geçerlidir.

How can we help?

Contact us immediately for information about our Instruments.

CONTACT US