Digital Microscope

Malzeme kalınlığı, kesiti, gözeneklilik ve benzeri amaçlı mikroskobik incelemeler için dizayn edilmiş dijital mikroskoptur. Özel yazılımları ile görüntü kayıt, ölçüm, karşılaştırma ve benzeri analizler yapılabilir.

Colour - Optic Measurement

How can we help?

Contact us immediately for information about our Instruments.

CONTACT US