Coefficeint of Friction

FPT - H1 -xt değişik malzemelerin üretim işlemlerinde sürtünmeden kaynaklanan problemleri gidermek için malzemenin statik ve dinamik sürtünme katsayısını ölçen çok amaçlı test cihazıdır. Sürtünme katsayısı ölçümünün yanında aynı cihaz üzerinde değişik yırtılma ve kaplama sıyırması testleri de yapılabilir.