Dinamik İplik Testleri

Dinamik olarak mukavemet, zayıf nokta, sürtünme (iplik-metal, iplik-iplik), aşındırma, döküntü miktarı, tüylülük, optik düzgünsüzlük ve benzerleri...