Performans Giyimde Sürdürülebilir Ekolojik Çözüm

02 Kasım 2020

Performans Giyimde Sürdürülebilir Ekolojik Çözüm

Tekstil sektöründe çeşitliliğin ve devamlılığın sağlanması, sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında uygulanan stratejik yol haritaları ile mümkündür. Sürdürülebilirlik stratejileri; sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere 3 temel etki alanı kapsamında uygulanır. Sürdürülebilirliğin 3 boyutundan biri olan ekolojik yaklaşım, özellikle Yeşil Pazar'dan pay almak isteyen tekstil firmaları için kazançlı bir fırsattır.

Ekolojik tekstil; üretim, tüketim ve atık yönetimi kapsamında Mevcut En İyi Teknikler'in (MET-BAT) uygulanmasını esas alır. Sürdürülebilir tekstilde ekolojik çözümler; hammadde ve üretim süreçlerinin yanı sıra kalite kontrol testleri çerçevesinde uygulanır. Kalite kontrol testleri; hem üretim aşamasında yüksek verim alınmasını hem de tüketici beklentileri açısından ekolojik hedeflere ulaşılmasını sağlar. Maliyetleri düşürerek kâr marjını da arttıran kalite kontrol testleri, özellikle performans giyim alanında son yıllarda yükselen trend hâline gelen ekolojik giyim (organik giyim) taleplerini de karşılar.

Yüksek teknoloji ürünü olan performans giyim, üreticiyi sürekli yeni zorluklarla karşı karşıya getiren değişim proseslerine maruz bırakır. Kalite kontrol test cihazları ile bu değişim süreçleri başarıyla yönetilebilir. Bu sayede işlevsel ve kalite standartlarının yakalandığı, "temiz üretim" anlayışıyla üretilmiş ekolojik tekstil ürün çıktıları elde edilir. Aktif ya da spor giyim olarak da anılan performans giyimde; kalite kontrol test cihazları ile kumaş haslık testleri, elyaf analizi testleri, fiziksel performans testleri, kimyasal ve ekolojik  analiz testleri uygulanır. Ekolojik tekstilde sürdürülebilirlik standartları; performans testleri kapsamında TruRain, ProDry, AquAbrasion ve WickView gibi kalite kontrol test cihazları ile sağlanabilir.

Performans giyimde ekolojik çözümler için çevresel yönetim sistemi uygulanır. Eko-verimlilik çalışmaları kapsamında; temiz üretim uygulamaları, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA), enerji verimliliği, ekolabel, sürdürülebilir üretim ve çevresel etkiler değerlendirilir. Tekstil ürünleri, elyaf aşamasından son hâline gelinceye dek tüm üretim basamaklarında, "temiz üretim" felsefesi kapsamında eko-verimlilik anlayışı ile değerlendirilir. Tekstil üreticileri, yaşam döngüsü değerlendirme sonuçlarını uluslararası eko-label'lar (ekolojik ürün etiketi) aracılığıyla tüketiciyle paylaşırlar.

Performans giyimde eko-tekstil anlayışına uygun üretim için yapılabilecekleri sıralamak gerekirse;

 • Hammadde seçiminde organik pamuk, keten, kenevir, bambu, soya, ısırgan ve ananas vb. organik elyaf türleri tercih edilebilir.
 • Pestisit analizleri yapılmış ve ağır metal kalıntıları içermeyen hammaddeler kullanılmalıdır.
 • Apre işlemlerinde formaldehit gibi sağlığa zararlı maddeler kullanılmamalıdır.
 • Renklendirme aşamasında sağlık açısından yüksek risk taşıyan azo boyar maddeler kullanılmamalı, organik boyar maddeler tercih edilmelidir.
 • Antistatik ve alev geciktirici ajan olan klorlu organik taşıyıcılar kullanılmamalıdır.
 • Parlatıcı ve yumuşatıcı madde kullanımı sınırlandırılmalıdır.
 • Geri dönüştürülmüş veya çevreye duyarlı hammaddeler seçilmelidir. Ürüne artık ihtiyaç duyulmadığında da, çevreye duyarlı ürünlere kolaylıkla geri dönüştürülebilir (recycling) nitelikte üretim yapılmalıdır.
 • Asit yağmuruna sebep olan PVC ambalajlar yerine geri dönüştürülebilir ambalajlar tercih edilmelidir.
 • Yüksek dozda alev geciktiricilerden ve biyosit gibi bileşiklerin kullanımından sakınılmalıdır.
 • Üretim proseslerinde su ve enerji tüketimi kısıtlandırılmalı, "daha az ile daha fazla üretme" felsefesi benimsenmelidir.
 • Atık ve emisyon miktarı ile toksisitelerin kaynağında azaltılması için teknolojik ekipman değişiklikleri yapılmalıdır.
 • Temiz üretim kapsamında atıkların tesis içerisinde geri dönüşümü sağlanmalıdır.
 • Üretim sürecinde yüksek teknoloji kalite kontrol test cihazları ile uluslararası ekolojik standartların yakalanması hedeflenmelidir.

1973 yılından beri sektörde lider konumda olan Aygenteks; tekstil sektöründeki firmaların üretimde yüksek kaliteyi yakalarken en uygun maliyetle kâr etmeleri için  son teknoloji kalite kontrol test cihazları tedarik etmektedir. Üretimin sürdürülebilirliği kapsamında teknik yardım, periyodik bakım, kullanıcı eğitimi, kalibrasyon, yedek parça, kurma ve çalıştırma gibi hizmetler de sunmaktadır. Aygenteks'in tekstil sektörüne yönelik tüm kalite kontrol test cihazlarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Cihazlarımız hakkında bilgi almak için hemen bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN