Performans Giyimde Ürün Geliştirme ve Tasarım

16 Kasım 2020

Performans Giyimde Ürün Geliştirme ve Tasarım

Performans giyim; tekstil ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve tüm üretim basamaklarında uygulanan yöntemler açısından hazır giyimden farklı proseslerden geçirilir. Performans giyimde ürün geliştirme; estetik, konfor, fonksiyonel performans ve mobilite olmak üzere 4 temel kriter baz alınarak uygulanır. Tekstilde ürün geliştirme; ürünün fikir aşamasından pazara açılma aşamasına kadar olan tüm süreçleri içeren kapsamlı bir faaliyetler bütünüdür.

Performans giyimde ürün tasarımı ve geliştirme, inovasyon (yenilik) anlayışı kapsamında AR-GE çalışmalarının uygulandığı bir süreçtir. Orjinal, iyileştirilmiş veya değiştirilerek yeni hâline getirilmiş tekstil ürünlerinin sunulması amaçlanır. Üretim teknolojisinin iyileştirildiği, maliyetlerin azaltılarak kalitenin yükseltildiği tasarım, üretim ve pazara sunma sürecinde eş zamanlı mühendislik (Concurrent Engineering - CE) çalışmaları uygulanır. Tüketici beklentilerini karşılama ve entegre ürün gelişimini ifade eden sistematik bir yaklaşım olan eş zamanlı mühendislik çalışmaları kapsamında; üretim, tasarım, pazarlama, finans, analiz, bilgi yönetimi ve satın alma süreçleri bütünsel olarak uygulanır. Yalın üretim modelini eş zamanlı mühendislik çalışmalarına entegre eden firmalar, pek çok açıdan avantaj elde ederler.

 • En az kaynak ile en kısa sürede hatasız üretim yapılır.
 • Tüketici taleplerinin tamamı eksiksiz karşılanarak müşteri memnuniyetsizliği ortadan kaldırılır.
 • Tüm üretim süreçlerinde maliyetler en aza indirgenir.
 • Hammadde, üretim, stok ve işçilik vb. hususlarda optimum karar alınabilir.
 • Ürün kalitesi maksimize edilerek yüksek standartlar elde edilir.
 • Tasarım aşamasında bilgisayar destekli simülasyonlar sayesinde tasarımlar test edilerek prototipteki hatalar üretim bandına girmeden önce düzeltilir.
 • Pazara sunma süresi kısalır ve yatırım kârlılığı (ROI) artar.
 • Ürün yaşam döngüsü yönetimi ile finansal performans, pazara ulaşım süresinin azaltılması, kalite ve iş geliştirme açısından avantaj sağlanarak pazarda rekabet üstünlüğü elde edilir.

Performans giyimde ürün geliştirme stratejileri, değer zinciri (value chain) modeli ile geliştirilir. Değer önerisi ile ürün geliştirme sayesinde;

 • Katma değeri arttırıcı yenilik ve yükseltme yapılabilir.
 • Stok devir hızında iyileştirme sağlanır.
 • Üretimde hata oranı düşürülür.
 • Sürdürülebilir atık yönetimi en verimli şekilde uygulanır.
 • Teslim süresi kısalarak iç süreçlerde verimlilik arttırılır.
 • Yeni ürünler daha hızlı tasarlanıp üretilerek rakiplerden önce pazara sunulabilir.
 • AR-GE çalışmaları kapsamında yeni teknolojiler uygulanabilir hâle gelir.
 • Faaliyetler farklılaştırılarak kurum içi fonksiyonel yükseltme sağlanabilir.
 • Firmalar hem zincirleme hem de küresel yükseltme avantajı yakalar.
 • Tekstil firmasının sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanması ve yeni rekabet stratejileri geliştirebilmesi sağlanır.

Performans Giyimde Ürün Geliştirme ve Kalite Kontrol

Performans giyimde kalite odaklı ürün geliştirme hedeflendiği için tüm süreçler kalite denetim sistemleri tarafından denetlenmelidir. Denetlenebilir ürünler ve ölçülebilir ürün sistemi için yüksek teknoloji cihazlar kullanılmalıdır. Yüksek verimlilik için özellikle üretim safhasında kalite kontrol test cihazlarından faydalanılır. Organik hammadde materyallerinin seçilmesi, ekolojik boyar maddelerin kullanılması ve pazar beklentilerini karşılayan ürün  geliştirme felsefesi ile farklılaşma hedeflenmelidir.

Sürdürülebilir tekstilde ürün geliştirme; ekolojik üretim ilkesi ile eş zamanlı mühendislik kavramını bir adım ileriye götüren yaşam döngüsü yaklaşımı ile uygulanır.  Performans giyimde ürün geliştirme sürecinde farklı kategorilerde kalite kontrol testleri uygulanabilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Cihazlarımız hakkında bilgi almak için hemen bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN